Výsledky vyhľadávania

  1. JANEŠÍKOVÁ, Daniela. Právne a ekonomické aspekty spotrebnej dane z vína v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Velichová. Bratislava, 2013. 70 s.
    kniha

    kniha

  2. JANEŠÍKOVÁ, Daniela. Kohézna politika a jej vplyv na konkurencieschopnosť regiónov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Neupauerová. Bratislava, 2011. 52 s.
    kniha

    kniha