Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 2. BILÍKOVÁ, Mária - MIHALECHOVÁ, Jana - SAKÁLOVÁ, Katarína. Adequacy test for longevity risk reserves for a portfolio of model annuities from Pillar II of the Slovak pension system. - Registrovaný vo: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 61-68 online.
  článok

  článok

 3. MIHALECHOVÁ, Jana. Modelovanie rizika dlhovekosti v súvislosti s II. pilierom dôchodkového zabezpečenia : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2016. 100 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TALÁBOVÁ, Tatiana. Porovnanie diskrétneho a spojitého úročenia na bežnom účte : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Mihalechová. Bratislava, 2016. 35 s.
  kniha

  kniha

 5. MIHALECHOVÁ, Jana. Legislatívne zmeny v dôchodkoch vyplácaných z II. piliera. In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [5-16] CD-ROM. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 6. SAKÁLOVÁ, Katarína - BILÍKOVÁ, Mária - MIHALECHOVÁ, Jana. Interest rate risk, its management and the effect on actuarial calculations in respect of annuities from pillar II. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 1076-1083 CD-ROM. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 7. PAFČUGOVÁ, Veronika. Stavebné sporenie a poskytovanie stavebných úverov na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Mihalechová. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. MIHALECHOVÁ, Jana - BILÍKOVÁ, Mária. Wolfram Alpha – Extraordinary program not only for mathematics. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 11 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KOMADEL, Daniel - MIHALECHOVÁ, Jana - PÁLEŠ, Michal. Risk management according to ORSA requirements of Solvency II. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 462-469 CD-ROM. I-14-102-00.
  článok

  článok

 10. PÁLEŠOVÁ, Lenka. Integrály a ich využitie v ekonomických úlohách : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Mihalechová. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha