Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 21  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0043212^"
 1. HULLOVÁ, Eva. Účtovanie záväzkov voči zamestnancom vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 42 s.
  kniha

  kniha

 2. DINUŠOVÁ, Martina. Poznámky ako neoddeliteľná súčasť účtovnej závierky v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠVEC, Ján. Komparácia zobrazenia dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve podľa slovenskej a českej právnej úpravy : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. ZÁHUMENSKÁ, Miroslava. Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky a jeho zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. ŽÁČKOVÁ, Monika. Účtovná závierka ako súčasť daňového priznania právnickej a fyzickej osoby podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. BUDJAČOVÁ MATUŠČINOVÁ, Martina. Inventarizácia ako metodický prostriedok účtovníctva, inventarizácia dlhodobého hmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2015. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. TOMANICOVÁ, Viera. Proces účtovníctva členských krajín Európskej únie. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISBN 978-80-554-0892-7, s. 101-103.
  článok

  článok

 8. TOMANICOVÁ, Viera. Liquidation of a trading company from a legal and accounting perspective. In Multidisciplinary Academic Cenference on Economics, Management and Marketing in Prague MAC-EMM 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague MAC-EMM 2014 : Prague, 5.-6.12.2014. - Prague : MAC Prague consulting, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-905442-8-4, pp. 1-8.
  článok

  článok

 9. VRABCOVÁ, Barbora. Vecná a formálna kontrola peňažných prostriedkov v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2014. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠTEPANOVSKÝ, Andrej. Základné imanie ako súčasť vlastného imania : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Tomanicová. Bratislava, 2014. 45 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.