Výsledky vyhľadávania

  1. KOLCUNOVÁ, Silvia. Identifikácia a posúdenie rizika významných nesprávností poznaním účtovnej jednotky a jej prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2013. 65 s.
    kniha

    kniha

  2. KOLCUNOVÁ, Silvia. Finančný prenájom podľa právnej úpravy v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Turská. Bratislava, 2011. 45 s.
    kniha

    kniha