Výsledky vyhľadávania

  1. NOVÁK, Jaromír. Vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 158-160.
    článok

    článok


  2. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. CD-ROM. KEGA 121-026EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3249-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha