Výsledky vyhľadávania

 1. STANKOVIČ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Úvod do manažérstva spoločensky zodpovedného podnikania. Recenzenti: Petr Suchánek, Peter Mesároš, Vilém Kunz. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2015. 198 s. [10 AH]. Ekonóm a manažment. ISBN 978-80-89383-33-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MATISOVÁ, Lenka. Vplyv štýlu vedenia na motiváciu a spokojnosť zamestnancov v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LICHVARČIKOVÁ, Lenka. Spoločensky zodpovedné podnikanie malých a stredných podnikov - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BAČOVÁ, Ingrid. Rozvoj komunikačných a manažérskych spôsobilostí podnikových manažérov : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. HAMARČÁKOVÁ, Simona. Talent manažment z pohľadu výkonnosti podniku - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. NOVICKÁ, Viktória. Plánovanie potrieb ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. FECKO, Dávid. Fluktuácia zamestnancov v podniku - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BRINDZOVÁ, Anna. Sociálna starostlivosť o zamestnancov vo vybranom podniku - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. PRIBULA, Lukáš. Vplyv neverbálnej komunikácie na pracovnom pohovore - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. CICHÝ, Martin. Využitie time managementu a jeho nástrojov na zlepšenie využitia pracovného času na pozícií vedúceho pracovníka v konkrétnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2015. 88 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha