Výsledky vyhľadávania

 1. JAZBEC, Andrea. Uplatnenie manažmentu kategórií v sortimente maloochodných spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2014. 180 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. JAZBEC, Andrea. Spotrebiteľské správanie pri nákupe jednotlivých kategórií príslušenstva ako súčasť procesu manažmentu kategórií. In Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0333/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3735-3, s. 79-97. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 3. JAZBEC, Andrea. Stratégia manažmentu priestoru a in store marketingu spločnosti Orange Slovensko, a. s. In Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0333/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3524-3, s. 76-90. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 4. JAZBEC, Andrea. Uplatnenie kategórie produktov vlastnej značky na trhu telekomunikácií. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-11]. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 5. JAZBEC, Andrea. Definícia kategórie a spotrebiteľské správanie v sortimente mobilných telefónov. In Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0333/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3307-2, s. 60-76. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 6. JAZBEC, Andrea. Customer on the Slovak telecom market. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 295-304. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok


 7. JAZBEC, Andrea. Stratégia space managementu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 155-160. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok