Výsledky vyhľadávania

 1. BUKOVOVÁ, Sylvia - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - TARIŠKOVÁ, Natália. Human Capital Stabilization in Slovakia : Scientific Monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Marcela Kožená. 1st Edition. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2021. 185 s. [14 AH]. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%). ISBN 978-961-6869-67-6.
 2. TARIŠKOVÁ, Natália - DUBCOVÁ, Gabriela. Covid-19 and Consumer Behaviour: Challenges, Trends and Scenarios. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 63-70 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. III. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 101 s. VEGA 1/0569/18. ISBN 978-80-210-9755-1.
 4. TARIŠKOVÁ, Natália - DUBCOVÁ, Gabriela. EU SURE: Human Capital and Temporary Stabilization Instrument. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 89-101 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 5. TARIŠKOVÁ, Natália. Potenciál kultúry pre potreby biznisu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 611-627 online.
  článok

  článok

 6. MIKUŠ, Mário. Interpersonálne manažérske roly v inovatívnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. KUCEJOVÁ, Dominika. Riadenie ľudského kapitálu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. MAČÁKOVÁ, Jana. Riadenie ľudských zdrojov ako zdroj konkurencieschopnosti podniku v kontexte Agendy 2030 : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. SÚKENÍK, Norbert. Riadenie ľudských zdrojov ako zdroj konkurencieschopnosti podniku v kontexte Agendy 2030 : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠLOSÁROVÁ, Simona. Riadenie ľudského kapitálu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Natália Tarišková. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha