Výsledky vyhľadávania

 1. VISTÁNOVÁ, Anna. Transformácia organizácie tradičného typu na procesne riadenú : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2014. 75 s.
  kniha

  kniha


 2. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Reklama - fenomén komunikačného mixu. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1, s. 508-515.
  článok

  článok


 3. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna - SOCHA, Luboš. Riešenie konfliktov - efektívna komunikácia. In Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie: Stará Ľubovňa, 15. marca 2013. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2013. ISBN 978-80-561-0069-1, s. 77-87.
  článok

  článok


 4. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna - SEDLÁKOVÁ, Iveta. Ako pomôcť podnikateľskej platobnej disciplíne. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2013. ISSN 1801-7118, 2013, roč. 9, č. 2, s. 188-201. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174474/2013_02_sets.pdf>
  článok

  článok


 5. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Pracovný zošit z manažmentu. Recenzovali Michal Pružinský, Ľuboš Socha. Košice : Letecká fakulta TU v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1325-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Sociálne podnikanie - riešenie v nezamestnanosti. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM, 2012. ISSN 1335-9185, 2012, roč. 12, č. 1, s. 62-75.
  článok

  článok


 7. VISTÁNOVÁ, Anna. Spokojnosť zákazníkov v spoločnosti STK Košice I., s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha


 8. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Spokojnosť zákazníkov vo vybranej spoločnosti. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov z III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 19.a 20. apríla 2011, Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. ISBN 978-80-8084-766-1, s. 325-334.
  článok

  článok


 9. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov. In Aeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-553-0758-9, s. [1-6].
  článok

  článok