Výsledky vyhľadávania

 1. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő - SERES HUSZÁRIK, Erika - SIMON, Mónika. The Constantly Innovative Tesco. In 5th Central European Conference in Reegional Science. international conference. 5th Central European Conference in Reegional Science - CERS, 2014 : conference proceedings: Košice, October 5th-8th, 2014. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2015-1, p. 837-848.
  článok

  článok

 2. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő - SERES HUSZÁRIK, Erika. Teoretické vymedzenie základných inovačných možností malých a stredných podnikov. In Hradecké ekonomické dny 2015. mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference : sborník recenzovaných příspěvků : Hradec Králové, 3. a 4. února 2015. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISSN 978-80-7435-546-2, s. 438-445. VEGA 1/0381/13.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Determinanty prílevu priamych zahraničných investícií v podmienkach Slovenskej republiky. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 95-101 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DOBAI KORCSMÁROS, Enikő - GÓDÁNY, Zsuzsanna - SERES HUSZÁRIK, Erika. Közgazdaságtan alapjai : feladatgyűjtemény. Recenzens: Norbert Gyurián, Peter Kovács. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. 198 s. [5,87 AH]. ISBN 978-80-8122-094-4.
 5. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia - szerkesztök: György Juhász, Zoltán Šeben, Enikő Dobai Korcsmáros, Erika Seres Huszárik. 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. CD-ROM [340 s., 37 AH]. ISBN 978-80-8122-105-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TRNOVCOVÁ, Daniela. Kvalita pracovného a súkromného života v produktívnom veku zamestnanca. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 361-368 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 7. ZAGORŠEK, Branislav. Vybrané aspekty vplyvu práce z domu na zamestnancov v postindustriálnej ére. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 396-405 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 8. GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Manažment inovácií a zmien a jeho význam v malých a stredných podnikoch. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 154-162 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 9. VISKUPIČOVÁ, Jana. Strategický manažment ľudských zdrojov. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 385-395 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Determinanty prílevu priamych zahraničných investícií v podmienkach Slovenskej republiky. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 95-101 CD-ROM.
  článok

  článok