Výsledky vyhľadávania

 1. MRVOVÁ, Marta - KRCHLÍKOVÁ, Katarína. Záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 3, s. 27-30.
  článok

  článok


 2. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Vyrubovacie konanie podľa daňového poriadku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 7-8, s. 27-37.
  článok

  článok


 3. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Zmeny v daňovom poriadku vyvolané zákonom č. 218/2014 Z. z. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 9, s. 13-18.
  článok

  článok


 4. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Daňový poriadok s vysvetlivkami. Bratislava : Iura Edition, 2012. 321 s. ISBN 978-80-8078-488-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Daňová a colná správa od 1. januára 2012 po novom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 1, s. 13-17. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/danova-a-colna-sprava-od-1-januara-2012-po-novom.m-1728.html>
  článok

  článok


 6. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Ako postupovať v správe daní po 1. januári 2012. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 1, s. 19-26. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ako-postupovat-v-sprave-dani-po-1-januari-2012.m-1730.html>
  článok

  článok


 7. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Zastupovanie pri správe daní od 1. januára 2012. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 21-27. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/zastupovanie-pri-sprave-dani-od-1-januara-2012.m-2044.html>
  článok

  článok


 8. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Lehoty v správe daní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 10, s. 23-33.
  článok

  článok