Výsledky vyhľadávania

  1. VESELÁ, Kateřina - ŠEBESTOVÁ, Jarmila. E-Business jako klíč k rozvoji příhraničního cestovního ruchu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2011. ISSN 1336-7137, 2011, roč. 7, č. 3, s. 33-41. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0146833/mtp3-2011.pdf>
    článok

    článok