Výsledky vyhľadávania

 1. GENŠOROVÁ, Nikola. Postavenie zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva SR : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. MAGICOVÁ, Jana. Využitie farmakoekonomiky pri reforme liekovej politiky na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. IZAKOVIČOVÁ, Katarína. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. JEŽÍK, Jakub. Analýza školskej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. BÁTORA, Andrej. Analýza zdravotnej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. TICHÁ, Veronika. Slabé stránky potravinovej politiky a stanovenie princípov jej ďalšieho rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. POBUDOVÁ, Daniela. Non - Effectiveness of the Farmaceutical Market in the Slovak Republic. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020. ISBN 978-80-87291-27-6. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 362-376 online. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 8. PASTUCHOVÁ, Michaela. Kryptomeny ich funkcie, riziká a cenová stabilita : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. HRICIŠÍNOVÁ, Miroslava. Analýza spotreby domácnosti v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. STANÍK, Denis. Analýza efektívnosti a reforma slovenského zdravotníctva : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha