Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHTA, Martin. Sledujú ich milióny, aj keď nie sú skutoční. Kto sú virtuálni influenceri. In Živé aktuality. - Bratislava : Ringier Axel Springer SK, 2020. ISSN 1335-860X, 25.3.2020, s. [1-3] online. VEGA 1/0657/19. Dostupné na : <https://zive.aktuality.sk/clanok/146026/miliony-ludi-sleduju-fiktivnych-ludi-kto-su-virtualni-influenceri/>
  článok

  článok

 2. KUCHTA, Martin. Fenomén menom TikTok: čo to je a kde sa vzal? In Živé aktuality. - Bratislava : Ringier Axel Springer SK, 2020. ISSN 1335-860X, 10.1.2020, s. [1-3], [3,75 NS] online. VEGA 1/0657/19. Dostupné na : <https://zive.aktuality.sk/clanok/144646/fenomen-menom-tiktok-co-to-je-a-kde-sa-vzal/>
  článok

  článok

 3. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Is There Still Any Space for New Social Media? Tiktok is an Answer. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Quo vadis massmedia. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0053-6, s. 128-136 online.
  článok

  článok

 4. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Perception of Digital Marketing: Art or Science? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 162-175 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. KUCHTA, Martin. Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-43 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 6. KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda - MIKLOŠÍK, Andrej. Facebook Explore Feed: Perception and Consequences of the Experiment. - Registrovaný: Web of Science. In The Review of Socionetwork Strategies. - [Tokio] : Springer Japan. ISSN 1867-3236, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 93-107 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 7. MUZSAY, Dóra. Ochrana informačných systémov v podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. EKE, Péter. Porovnanie využívania inovatívnych možností marketingu vo vybranom domácom a zahraničnom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. BIELIK, Martin. Digitálny marketing subkultúry : diplomová práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha