Výsledky vyhľadávania

  1. ROSTÁŠOVÁ, Mária - CHRENKOVÁ, Anna. Diagnostika rizík podnikania vo sfére kreatívneho priemyslu. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 409-420.
    článok

    článok