Výsledky vyhľadávania

 1. BARINKOVÁ, Natália. Foreign Trade Cooperation of Slovakia with Kazakhstan and Kyrgyzstan and Opportunities for Slovak Exporters. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 1-12 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 2. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 7-14 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 3. UJLAKYOVÁ, Sarah. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov EÚ s Kazachstanom : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. HRÁNKOVÁ, Simona. Vplyv hospodárskych sankcií na ekonomiku Ruskej federácie : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie so zameraním na Kazachstan. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 33-41. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 6. MICHALEC, Samuel. Perspektívy rozvoja obchodnej spolupráce medzi EÚ a Singapurom : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. STODOLKOVÁ, Nikoleta. Obchodná a hospodárska spolupráca SR s regiónom Strednej Ázie : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. BARINKOVÁ, Natália. Bilateral Trade Relations between Slovakia and Kazakhstan in the Current World Economy. In Sovremennaja ekonomika v uslovijach globalizacii. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Sovremennaja ekonomika v uslovijach globalizacii : sbornik Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Nur-Sultan, 2019. - Nur-Sultan : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L.N. Gumileva, 2019. ISBN 978-601-7308-07-0, pp. 12-16.
  článok

  článok

 9. BARINKOVÁ, Natália. Obchodno-investičné vzťahy Slovenska s Kirgizskom. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 8-17 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 10. KUREJOVÁ, Karin. Perspektívy smerovania ruskej ekonomiky a vplyv na spoluprácu s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha