Výsledky vyhľadávania

 1. TOLDYOVÁ, Lívia. Súčasné postavenie ekonomiky Švajčiarska : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Hlavová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. DECHTICKÁ, Zuzana. Ekonomický vývoj Rwandy po roku 1994 : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Hlavová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLOVIČOVÁ, Martina. Vývoj ekonomických vzťahov afrických krajín s bývalými koloniálnymi veľmocami (prípadová štúdia: Egypt) : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Hlavová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. ZIFFOVÁ, Karolína. Problémy a perspektívy rozvojovej pomoci najmenej rozvinutým štátom Oceánie : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Hlavová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. HLAVOVÁ, Natália. Energy security in Africa. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 126-136.
  článok

  článok

 6. HLAVOVÁ, Natália. The Impact of mineral resources on development in Sub-Saharan Africa. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 67-77 online. I-16-105-00.
  článok

  článok

 7. HLAVOVÁ, Natália. Nerastné suroviny a rozvoj v subsaharskej Afrike : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HLAVOVÁ, Natália. Postavenie ekonomík subsaharskej Afriky na trhu s vybranými nerastnými surovinami. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 161-167 online.
  článok

  článok

 9. HLAVOVÁ, Natália. Chinese - african relations in the energy sector. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute, 2017. ISSN 0273-1371, 2017, vol. 39, no. 11-12, pp. 7-16.
  článok

  článok

 10. HLAVOVÁ, Natália. 2030 Agenda in Visegrad Group. In GEOPOLITIKAI STRATÉGIÁK KÖZÉP-EURÓPÁBAN, Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Sopron, 2017. November 9. Geopolitikai stratégiák Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából: Sopron, 2017. november 9. - Sopron : Soproni Egyetem: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar : University of Sopron: Alexander Lámfalussy Faculty of Economics, 2017. ISBN 978-963-359-091-1, s. 131-142.
  článok

  článok