Výsledky vyhľadávania

  1. KRIŠTOFOVÁ, Lucia. Implementácia vybraného nástroja koncepcie KAIZEN v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martina Džubáková. Bratislava, 2015. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. KRIŠTOFOVÁ, Lucia. Tvorba marketingového plánu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2012. 50 s.
    kniha

    kniha