Výsledky vyhľadávania

 1. ŠABOVÁ, Zuzana. Postoje generácie X a Y k značkám regionálnych produktov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠABOVÁ, Zuzana. Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií v súťažnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. ISSN 0032-6984, 2013, roč. 96, č. 2, s. 105-125.
  článok

  článok

 3. ŠABOVÁ, Zuzana. Postoje spotrebiteľov k zdravému životnému štýlu : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠABOVÁ, Zuzana. Regulácia profesijných služieb a súťažné právo : (prax PMÚ SR v kontexte európskeho práva). In Antitrust : bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasi. - Praha : Sdružení KAIROS, 2012. ISSN 1804-1183, 2012, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok