Výsledky vyhľadávania

 1. Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor zborníka: Rastislav Funta. 1.vydanie. Brno : MSD, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7392-333-4.
  kniha

  kniha

 2. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. E-government as One of the Guarantees of Public Procurement Legitimacy. In Počı́tačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. medzinárodná vedecká konferencia. Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy : zbornı́k prı́spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-333-4, s. 115-126.
  článok

  článok

 3. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. FUNTA, Rastislav - GOLOVKO, Liudmyla - JURIŠ, Filip. Európa a Európske právo. Bratislava : IRIS, 2016. 509 s. ISBN 978-80-89726-76-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. FUNTA, Rastislav - GOLOVKO, Liudmyla - AKHTAR, Andreas. Vybrané otázky európskeho práva a medzinárodného práva súkromného. Bratislava : IRIS, 2016. 77 s. ISBN 978-80-89726-54-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav z pohľadu práva EÚ a USA. Bratislava : IRIS, 2016. 106 s. ISBN 978-80-89726-55-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. FUNTA, Rastislav. Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného. Bratislava : Aviweb, 2015. 116 s. ISBN 978-80-972103-0-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. FUNTA, Rastislav. Binnenmarkt der Europäischen Union: Rechtsgrundlagen. Brno : Tribun EU, 2015. 125 s. ISBN 978-80-263-0970-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 10. FUNTA, Rastislav - NEBESKÝ, Štefan - JURIŠ, Filip. Právo európskej únie. Brno : Tribun EU, 2014. 546 s. Tribun EU. ISBN 978-80-263-0565-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]