Výsledky vyhľadávania

 1. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Využitie nástrojov daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. 1-13 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 3. BÁNOŠOVÁ, Izabela. Boj proti daňovým únikom v oblasti priamych daní : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. BENKOVIČOVÁ, Lenka. Správa daní vo vybranej krajine : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. BOĎOVÁ, Júlia. Boj proti daňovým únikom v oblasti dane z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. BREZÁNIOVÁ, Soňa. Boj proti daňovým únikom v oblasti spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 101 s.
  kniha

  kniha

 7. CARO, Martin. Vplyv daňovej politiky na podporu podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. HURTA, Jozef. Význam podielových daní v daňovom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 9. SELICKÁ, Hana. Nominálna verzus efektívna daňová sadzba ako nástroj daňovej politiky : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. SLANINKOVÁ, Ivona. Daňové a odvodové zaťaženie práce a jeho meranie : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha