Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 80  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0048862^"
 1. BROCKOVÁ, Katarína. [Právo v medzinárodnom obchode]. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 65-67 online. Recenzia na: Právo v medzinárodnom obchode / Martin Winkler, Dorota Harakaľová, Dušan Holub, Lujza Jurkovičová, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Lenka Vačoková, Mária Veterníková ; recenzenti: Katarína Brocková, Mykola Sidak, Jozef Beňo. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0320-2.
  článok

  článok

 2. BOGUSKÁ, Lívia. Ochranná známka - právne a ekonomické aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. HRUBÁ, Štefánia. Komercionalizácia duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. VAKULA, Erik. Právne aspekty procesu komercionalizácie duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. HUDÁK, Vladimír. Ochranná známka - právne a ekonomické aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. WINKLER, Martin et al. Právo v medzinárodnom obchode. Recenzenti: Katarína Brocková, Mykola Sidak, Jozef Beňo. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 564 s. [32,55 AH]. APVV-16-0553. ISBN 978-80-571-0320-2. [Počet ex. : 20, z toho voľných 17, prezenčne 3]
 7. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 329 s. [18,24 AH]. ISBN 978-80-571-0416-2. [Počet ex. : 30, z toho voľných 21, prezenčne 2]
 8. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 151 s. [7,38 AH]. ISBN 978-80-571-0397-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 10, prezenčne 3]
 9. VÍTEK, Peter. Ochrana autorských práva na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Kropaj. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. KROPAJ, Marián. Autorské právo a obchod pod prizmou európskej smernice o online prenosoch vysielateľov a retransmisii. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 4, s. 330-338 online. KEGA 020EU-4/2019.
  článok

  článok