Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 2. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Diversity Management as a Tool for Sustainable Development of Health Care Facilities. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 13, pp. [1-22] online.
  článok

  článok

 4. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vplyv kultúry na vedenie medzinárodných tímov. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 47-55 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. VLÁČILOVÁ, Monika. Medzinárodný marketingový mix vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. GÁLIK, Lukáš. Vedenie ľudí vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. AĽUŠÍKOVÁ, Ivana. Špecifiká riadenia medzinárodne činného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. MELIŠKOVÁ, Miriam. Participácia slovenských podnikov na projekte „Novej hodvábnej cesty“ : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. NUSOVÁ, Kristína. Identifikácia štýlov vedenia vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. GIBOVÁ, Katarína. Medzinárodný marketingový mix vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Procházková. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha