Výsledky vyhľadávania

 1. SLABÁ, Marie. Multiple Regression Model of the Consumers’ Price Sensitivity. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 183, no. 5-6, s. 60-65.
  článok

  článok

 2. BOLEK, Vladimír. Oblasti integrácie inovatívnych pervazívnych technológií. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, s. 30-38 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 3. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti prostredníctvom vzd elávania v oblasti finančného riadenia. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 152-159 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 4. ZAHRADNÍK, Peter. Ľudský kapitál ako nástroj pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podniku. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 428-437 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 5. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Výnos akciového indexu versus výnos efektívneho portfólia akcií dow jones industrial average počas korona krízy. Aut. Marian Reiff. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 354-361 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 6. HAMRANOVÁ, Anna - BELÁŇOVÁ, Benita - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Informačný manažment v podnikoch na Slovensku. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 104-115 online. VEGA 1/0309/18 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 7. CHOCHOLATÁ, Michaela. Konvergencia nezamestnanosti v okresoch Slovenska. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 160-168 online. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a sociálna kvalita. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, s. 11-20 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 9. COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Editors/editoři: Roman Fiala, Simona Činčalová, Marie Slabá, Jan Závodný Pospíšil. 1st Edition. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. 438 s. ISBN 978-80-88064-52-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Koncentrácia a meranie konkurencieschopnosti vo vybraných odvetviach kreatívneho priemyslu. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, s. 418-427 online. VEGA 1/0340/19 (50%), I-20-101-0 (50%).
  článok

  článok