Výsledky vyhľadávania

 1. KÚDELOVÁ, Nora. Význam priamych zahraničných investícii na zamestnávanie cudzincov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. MARTIŠKA, Peter. Rozšírenie Mincerovej rovnice v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 3. PANÁK, Richard. Blockchain a jeho využitie vo verejnom sektore : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. VALTER, Patrik. Odhad determinantov NAIRU v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 99 s.
  kniha

  kniha

 5. FRANK, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce. Oponenti: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. online 125 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978–80–7144–312–4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KRAJČIOVÁ, Alexandra. Regionálny aspekt tabuľkových miezd na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov na trhu práce : ....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 3-5 online.
  článok

  článok

 9. HUDCOVSKÝ, Martin. Prežil by národný letecký dopravca rok 2020 poznačený najväčšou krízou v letectve? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 6-9 online.
  článok

  článok

 10. ŠIMONOVÁ, Kristína. Zvyšovanie miezd na Slovensku: príležitosti a riziká : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha