Výsledky vyhľadávania

 1. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. H2020 EDGE 692413.
  článok

  článok


 2. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of Institute of Economics Research of the Slovak Academy of Sciences and Economics and Mangement Institute of the University of Economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 105-112.
  článok

  článok


 3. PUŠKÁROVÁ, Paula. Migračná a utečenecká kríza: nové riešenia a nové výzvy. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. ISBN 978-80-7144-279-0, s. 277-292 [1,12 AH].
  článok

  článok


 4. PUŠKÁROVÁ, Paula. On the Brain Competition Policies in the United States and the European Union. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 294-305.
  článok

  článok


 5. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 382 s. VEGA 2/0005/16, 2/0109/16, 2/0070/15, 2/0182/17, 1/0946/17, 1/0654/16, V-16-100-00. ISBN 978-80-7144-279-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. PUŠKÁROVÁ, Paula - PIRIBAUER, Philipp. The Impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited: new evidence from selected European capital regions. In Economic Systems : journal metrics. - Amsterdam : Elsevier, 2016. ISSN 0939-3625, 2016, vol. 40, no. 3, pp. 335–344. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok


 7. PUŠKÁROVÁ, Paula. Utečenecká kríza v EÚ a jej dôsledky na ekonomiku, spoločnosť i politické vzťahy. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-271-4, s. 205-228 [1,58 AH]. VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00).
  článok

  článok


 8. KRŠÁK, Branislav et al. Use of Low-Cost UAV Photogrammertry to Analyse the Accuracy of a Digital Elevation Model in Case Study. - Registrovaný: Web of Science. In Measurement. - [s.l.] : Elsevier, 2016. ISSN 0263-2241, 2016, vol. 91, pp. 276-287 online. VEGA 1/0654/16, APVV-14-0797.
  článok

  článok


 9. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PUŠKÁROVÁ, Paula. International impacts on V4 countries: evidence from dynamic panel data analysis. In The Economic research guardian [elektronický zdroj]. - Romania : Weissberg, 2015. ISSN 2247-8531, 2015, vol. 5, no. 1, p. 48-60 online. VEGA V-14-046-00. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210172/p2015.5(1)9ya4.pdf>
  článok

  článok