Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁROVÁ, Paula. On the brain competition policies in the United States and the European Union. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 294-305.
  článok

  článok


 2. PUŠKÁROVÁ, Paula - PIRIBAUER, Philipp. The Impact of knowledge spillovers on total factor productivity revisited: new evidence from selected European capital regions. In Economic Systems : journal metrics. - Amsterdam : Elsevier, 2016. ISSN 0939-3625, 2016, vol. 40, no. 3, pp. 335–344. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok


 3. PUŠKÁROVÁ, Paula. Utečenecká kríza v EÚ a jej dôsledky na ekonomiku, spoločnosť i politické vzťahy. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-271-4, s. 205-228 [1,58 AH]. VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00).
  článok

  článok


 4. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : vysoké riziká a väčšie neistoty. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 344 s. [18,55 AH]. VEGA 2/0005/16, VEGA 2/0109/16, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0654/16 (V-16-100-00). ISBN 978-80-7144-271-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 5. PUŠKÁROVÁ, Paula. International impacts on V4 countries: evidence from dynamic panel data analysis. In The Economic research guardian [elektronický zdroj]. - Romania : Weissberg, 2015. ISSN 2247-8531, 2015, vol. 5, no. 1, p. 48-60 online. VEGA V-14-046-00. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210172/p2015.5(1)9ya4.pdf>
  článok

  článok


 6. PUŠKÁROVÁ, Paula. On inequality patterns across the EU: evidence from spatial autocorrelation tests. In 5th winter seminar of regional science. 5th winter seminar of regional science : proceedings : High Tatras, 11th -14th march 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4072-8, s. [1-13]. I-15-108-00.
  článok

  článok


 7. PUŠKÁROVÁ, Paula - BARTALOSOVÁ, Erika - GALANSKÁ, Nina. Analýza vplyvu príjmových nerovností na ekonomický rast optikou priestorovej ekonometrie : záverečná správa k projektu I-15-108-00 : doba riešenia - rok 2015. Recenzenti: Peter Staněk, Ľubomír Billý. 1. vyd. Bratislava, 2015. [6 s.]. I-15-108-00.

 8. PUŠKÁROVÁ, Paula. Human and knowledge capital in the OECD. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [595-602] CD-ROM. I-15-108-00.
  článok

  článok


 9. TOKÁROVÁ, Mária. [Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 119-123. Recenzia na: Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky / Peter Staněk a kolektív ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4150-3.
  článok

  článok


 10. DÚŽIK, Ondrej - PUŠKÁROVÁ, Paula - HAZUCHOVÁ, Jana. Technologické prelievanie v EÚ: modelovanie stochastického procesu : záverečná správa k projektu I-14-101-00 : doba trvania [1. 1. 2014 - 10. 1. 2015]. Recenzenti: Peter Staněk, Ľubomír Billý. 1. vyd. Bratislava, 2015. [4 s.]. I-14-101-00.