Výsledky vyhľadávania

 1. ROMANOVÁ, Daniela - PČOLINSKÁ, Lenka. Porovnanie kreativity vzhľadom na pohlavie študentov. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 2, s. 15-22 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168376/casopis 02-2013.pdf>
  článok

  článok

 2. ROMANOVÁ, Daniela - IVANČOVÁ, Ladislava - KLEPÁKOVÁ, Adela. Požiadavky na kompetencie pre subjekty riadiace kvalitu. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 3, s. 4-12 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0175201/casopis 3-2013 (1).pdf>
  článok

  článok

 3. PČOLINSKÁ, Lenka - ROMANOVÁ, Daniela. Hodnotenie faktorov kreativity v závislosti od pohlavia študentov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 1-2, s. 13-21 online.
  článok

  článok

 4. ROMANOVÁ, Daniela. Manažment znalostí. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 5, s. 12-19 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0165765/casopis 5-2012.pdf>
  článok

  článok

 5. ROMANOVÁ, Daniela. Vzťah manažérskych kompetencií a študijného výkonu. In Trendy v podnikání 2012 : recenzovaný sborník příspěvků : Plzeň, 15.-16. listopadu 2012. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0100-0, s. [1-4].
  článok

  článok

 6. ROMANOVÁ, Daniela. Hodnotenie manažérskych kompetencií vysokoškolských študentov : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Mésároš. Košice, 2012. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ROMANOVÁ, Daniela. Rozvoj kompetencií študentov vo fáze vyučovania. In Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 2330262, 2330263, 2330264 : PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) : uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. : Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3537-3, s. 95-101. MVP 2330264.
  článok

  článok

 8. ROMANOVÁ, Daniela. Od historického vývoja znalostí ku vzniku intelektuálneho kapitálu. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 4, s. 52-59 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162620/casopis 4-2012.pdf>
  článok

  článok

 9. ROMANOVÁ, Daniela. Potreba hodnotenia študijného výkonu. In Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 2330262, 2330263, 2330264 : PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) : uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. : Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3537-3, s. 90-94. MVP 2330264.
  článok

  článok

 10. ROMANOVÁ, Daniela. Intelektuálny kapitál ako novodobý výrobný faktor. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2012. ISSN 1336-7137, 2012, roč. 8, č. 4, s. 41-47.
  článok

  článok