Výsledky vyhľadávania

 1. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Organizácia pracovného času v doprave. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 50-52.
  článok

  článok

 2. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Preradenie zamestnanca na inú prácu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 14-16.
  článok

  článok

 3. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Dôsledky nelegálneho zamestnávania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 46-48.
  článok

  článok

 4. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Osobný spis zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 38-40.
  článok

  článok

 5. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Zdravotná a psychická spôsobilosť ako predpoklady na výkon práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 53-55.
  článok

  článok

 6. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Povinnosť lojality zamestnanca voči zamestnávateľovi. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 12, s. 281-285.
  článok

  článok

 7. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Základné povinnosti zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 11-13.
  článok

  článok

 8. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Práca s počítačom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 49-51.
  článok

  článok

 9. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Sociálna politika zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 65-67.
  článok

  článok

 10. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Monitorovanie zamestnancovej komunikácie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 5, s. 57-59.
  článok

  článok