Výsledky vyhľadávania

  1. TICHÝ, František. Trendy v balení. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 1211-0957, duben 2014, roč. 20, č. 4, s. 42-43.
    článok

    článok

  2. TICHÝ, František. Druhy palet, jejich možnosti a využití. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1211-0957, duben 2013, roč. 19, č. 4, s. 38-41. Dostupné na : <http://logistika.ihned.cz/c1-59717200-druhy-palet-jejich-moznosti-a-vyuziti>
    článok

    článok