Výsledky vyhľadávania

  1. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 9]
  2. KROPAJ, Marián et al. Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov. Recenzenti: Lujza Jurkovičová, Silvia Lattová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [11,28 AH]. ISBN 978-80-8168-706-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 3, prezenčne 4]
  3. MAGUROVÁ, Hana et al. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov. Recenzovali: Ľudmila Novacká, Marek Kubíček, Dušan Holub. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 184 s. [11,03 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-491-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 2, prezenčne 4]
  4. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Martin Winkler. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 355 s. [19,75 AH]. ISBN 978-80-8168-513-2. [Počet ex. : 42, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  5. KROPAJ, Marián - BARTALSKÁ, Katarína. Základy pracovného práva pre ekonómov. Recenzenti: Mikuláš Sabo, Ján Švidroň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 165 s. [10,21 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/RGZc6FwnmC> ISBN 978-80-225-3842-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 3, prezenčne 4]