Výsledky vyhľadávania

 1. NGUYENOVÁ, Natália. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 2. NGUYENOVÁ, Natália. Diferencie spotrebiteľského správania obyvateľov miest a vidieka : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Richterová. Bratislava, 2015. 99 s.
  kniha

  kniha

 3. NGUYENOVÁ, Natália. Analýza vývoja zahraničného obchodu SR po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Ružeková. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha