Výsledky vyhľadávania

 1. SZÜDI, Gábor - SZÜDI, Jaroslava. The Promotion of Social Inclusion in the Slovak Education System through "Teach for Slovakia" Programme. In EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries : Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. - London : Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-35280-3; 978-0-429-43454-9 (ebk, pp. 175-194 [1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 3. SZÜDI, Gábor. The Reality of a Smart and Inclusive Economic Growth in Slovakia. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 83-92. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina et al. The De-institutionalisation of Care for Older People in the Czech Republic and Slovakia : National Strategies and Local Outcomes. In Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 978-1-78643-210-0, pp. 239-258 [1 AH].
  článok

  článok

 5. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava - KONEČNÝ, Stanislav. Transformation of social care services for the elderly in Slovakia. In Journal of social service research. - [London] : Taylor & Francis Group, 2016. ISSN 0148-8376, 2016, vol. 42, no .2, pp. 1-19. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 6. SZÜDI, Gábor. The impact of knowledge economy on income inequality : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2016. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. ‘‘Building hope: from a shack to 3E house’’—Innovative housing approach in the provision of affordable housing. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht : Springer, 2016. ISSN 1566-4910, vol.31, No. 3, pp. 423-438 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 8. SZÜDI, Gábor - SZÜDI, Jaroslava. The Rationale for inclusive innovation in developed economies. In Economic policy in the European Union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European Union member countries : Conference proceedings of the 13th International scientific conference, september 2-4, 2015, Karolinka, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3796-3, pp. 113-122 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 9. SZÜDI, Gábor. Barriers in the way of social innovation: Lessons from the Slovak Republic. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 1, s. 70-77 online.
  článok

  článok

 10. SZÜDI, Gábor. Transformation process of the Slovak elderly care services. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 855-861 CD-ROM.
  článok

  článok