Výsledky vyhľadávania

 1. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 2, s. 5-11.
  článok

  článok

 2. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 4, s. 12-16.
  článok

  článok

 3. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Vlastné imanie – účtová trieda 4. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 11, s. 19-23.
  článok

  článok

 4. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky obce – praktický príklad. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 1, s. 19-23.
  článok

  článok

 5. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Lízing – legislatíva a účtovanie vo verejnej správe. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok

 6. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Účtovné zobrazenie finančných tokov v obci. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 7-8, s. 25-29. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/uctovnictvo-ropo-a-obci-v-praxi/uctovne-zobrazenie-financnych-tokov-v-obci.m-2026.html>
  článok

  článok

 7. JOBBÁGYOVÁ, Bibiana. Finančné toky v samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 7-8, s. 5-7.
  článok

  článok