Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman et al. Measuring Efficiency Using Selected Determinants. An Empirical Analysis by Using DEA Methodology. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, s. 323-332 online.
  článok

  článok

 2. NAGY, Filip. Hodnotenie výkonnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: František Hurný. Košice, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. MIHALOVIČ, Matúš et al. Data Science: využitie metód strojového učenia na prediktívnu analýzu podnikových dát : záverečná správa z riešenia projektu I-18-107-00. Bratislava, 2019. 13 s. I-18-107-00.
 4. HURNÝ, František - KOTRÁDYOVÁ, Simona - LACKO, Roman. Aplikácia portfóliovej analýzy vo vybranom podniku. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 36-40.
  článok

  článok

 5. LACKO, Roman - HURNÝ, František - GUBACKÝ, Marián. Meranie výkonnosti bankových subjektov. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 65-70. I-18-107-00.
  článok

  článok

 6. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Selected Indicators of Using E-Government in the Slovak Republic. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 65-73 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok

 7. HURNÝ, František - LACKO, Roman. Intenzita exportu ako kritérium hodnotenia výkonnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 36-42 online. I-18-107-00.
  článok

  článok

 8. HURNÝ, František - HARMANOVÁ, Romana - LACKO, Roman. Aplikácia metódy BSC - prípadová štúdia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 107-115 CD-ROM. I-18-107-00.
  článok

  článok

 9. HURNÝ, František - LUKÁČ, Jozef - LACKO, Roman. Finančná výkonnosť medzinárodne činných podnikov v kontexte štatistickej analýzy. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 73-84. I-18-107-00, I-18-110-00.
  článok

  článok

 10. HURNÝ, František - LACKO, Roman - PACHTA, Miloš. Špecifické prístupy k hodnoteniu výkonnosti podnikov. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings From the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2018. ISBN 978-617-589-165-0, pp. 118-126 CD-ROM. I-18-107-00.
  článok

  článok