Výsledky vyhľadávania

  1. ŠIŠKA, Tomáš. Merania rizík finančných nástrojov v zmysle IRB modelu v bankách SR a v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Schwarzová. Bratislava, 2015. 70 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠIŠKA, Tomáš. Komparácia výkonnosti podielových a dôchodkových fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2013. 40 s.
    kniha

    kniha