Výsledky vyhľadávania

  1. NEVICKÝ, Martin. Indexové obchodovanie na kapitálových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2015. 58 s.
    kniha

    kniha

  2. NEVICKÝ, Martin. Welfare state a kríza welfare state : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Hrivková. Bratislava, 2013. 43 s.
    kniha

    kniha