Výsledky vyhľadávania

  1. MALÍKOVÁ, Patrícia. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Mária Husáková. Bratislava, 2015. 90 s.
    kniha

    kniha

  2. MALÍKOVÁ, Patrícia. Nezamestnanosť absolventov a prístupy k jej riešeniu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Tkáč. Bratislava, 2013. 55 s.
    kniha

    kniha