Výsledky vyhľadávania

  1. MRVOVÁ, Terézia. Fiškálna konsolidácia ako nevyhnutný predpoklad pri riešení finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Roman Chandoga. Bratislava, 2015. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. MRVOVÁ, Terézia. Menová a fiškálna politika v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 45 s.
    kniha

    kniha