Výsledky vyhľadávania

  1. DURDIAKOVÁ, Michaela. Rozpočtové hospodárenie v Európskej únii v kontexte viacročnej finančnej perspektívy na roky 2014 – 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 84 s.
    kniha

    kniha

  2. DURDIAKOVÁ, Michaela. Indikátory trhu práce v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Lukáčik. Bratislava, 2013. 49 s.
    kniha

    kniha