Výsledky vyhľadávania

  1. RÉVAYOVÁ, Bianka. Komparácia daňových systémov vybraných štátov so zameraním na nepriame dane : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2015. 89 s.
    kniha

    kniha

  2. RÉVAYOVÁ, Bianka. Vybrané otázky medzinárodného finančného práva : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Pyteľová. Bratislava, 2013. 55 s.
    kniha

    kniha