Výsledky vyhľadávania

  1. TOMAŠKO, Patrik. Analýza systému celoživotného vzdelávania a jeho vzťahu k dopytu na trhu práce v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martina Lubyová. Bratislava, 2015. 74 s.
    kniha

    kniha

  2. TOMAŠKO, Patrik. Sociálne siete a ich vplyv na posilnenie postavenia firmy na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2013. 39 s.
    kniha

    kniha