Výsledky vyhľadávania

 1. ČECH, Ľubomír - KRUPOVÁ, Kristína. Limity islamského ekonomického modelu pri vymedzení jeho miesta vo svetovej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 97-114 (online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 2. KRUPOVÁ, Kristína. The Rise of Islamic Feminism in the Contemporary Milieu of International Relations. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 302-307.
  článok

  článok

 3. KRUPOVÁ, Kristína. Nastolenie demokracie pomocou tranzitívnej spravodlivosti - prípad Kolumbie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 235-241.
  článok

  článok

 4. JANČOVIČOVÁ, Nikola. Popieranie klimatických zmien ako súčasť agendy krajne pravicových politických strán : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Krupová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. KRUPOVÁ, Kristína. Meniaca sa pozícia islamu na príklade Turecka. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 97-104.
  článok

  článok

 6. ZAGORŠEKOVÁ, Natália - KRUPOVÁ, Kristína. Islamské bankovníctvo v rozvojových krajinách. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1079-1088 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 7. BROCKOVÁ, Katarína - KARAS, Martin. Medzinárodné investičné právo a islamský ekonomický model. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 6-13 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 8. DANCÁKOVÁ, Ivana. Príležitosti a limity integrácie moslimov v Európskej únii. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 23-31 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 9. JANČÍKOVÁ, Eva. Islamské financie a bankovníctvo vo svete. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 42-50 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. JANUBOVÁ, Barbora. Pôsobenie islamského bankovníctva v regióne Latinskej Ameriky. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 51-59 online.
  článok

  článok