Výsledky vyhľadávania

 1. DEJOVÁ, Adriana. Analýza zamestnanosti v Európe podľa vybraných ukazovateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. ZAREVÚCKA, Žofia. Analýza cien pohonných hmôt na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha

 3. MATULOVÁ, Lenka. Analýza zložiek ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. MICHEĽOVÁ, Barbora. Problémy nárastu veľkosti populácie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. BRUNCLÍK, Adam. Analýza stratégie EUROPA 2020 vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. SOKOL, Martin. Inflow and outflow of unemployment in Slovakia. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 125-133. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 7. HOJOVÁ, Monika. Urbanizácia v Európe : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2016. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. SLOVÁKOVÁ, Marianna. Porovnanie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku s vybranou krajinou EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2016. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. SEGÉŇOVÁ, Michaela. Vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. SOLÁRIK, Miroslav. Analýza zahraničného obchodu na Slovensku v porovnaní s vybranou krajinou EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Sokol. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha