Výsledky vyhľadávania

 1. MINÁRIKOVÁ, Erika - HUDEC, Miroslav. Linguistic Summaries in Interpretable Classification by Ordinal Sums. In FSTA 2022. International Conference. Book of Abstracts of The Sixteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : FSTA 2022, Liptovský Ján, Slovakia, January 30 – February 4, 2022. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2022. ISBN 978-80-7599-299-4, pp. 36-37 online. KEGA 025EU-4/2021.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Miroslav - MINÁRIKOVÁ, Erika - MESIAR, Radko. A Note on Aggregation Functions in Classification Based on Ordinal Sums. In FSTA 2022. International Conference. Book of Abstracts of The Sixteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : FSTA 2022, Liptovský Ján, Slovakia, January 30 – February 4, 2022. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2022. ISBN 978-80-7599-299-4, pp. 35-36 online. VEGA 1/0006/19, SGS No. SP2021/86, KEGA No. 025EU-4/2021.
  článok

  článok

 3. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : ELSEVIER. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Miroslav et al. Classification by Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Functions for Explainable AI and Interpretable Machine Learning Solutions. In Knowledge-Based Systems. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-7409, 2021, vol. 220, pp. 1-12 online. P-32554, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0006/19.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Miroslav - MESIAR, Radko - MINÁRIKOVÁ, Erika. Applicability of Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Functions in Classification. In The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association, The 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP), IJCRS, and FQAS conferences. Joint Proceedings of the 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), and the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP). - Holandsko : Atlantis Press, 2021. ISBN 978-94-6239-423-0, pp. 602-607 online. APVV-18-0052, SGS SP2021/86.
  článok

  článok

 6. SOJKA, Pavol. Modelovanie sémantickej neurčitosti výpočtovou inteligenciou pre podporu rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 82 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. LIPOVSKÝ, Matej. Vytvorenie rozhodovacieho stromu v MS Exceli : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. MINÁRIKOVÁ, Erika. Klasifikácia údajov agregačnými funkciami : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. LAZOŇOVÁ, Aneta. Zber, transformácia a manažovanie intenzity mienky a vágnych údajov v relačných databázach : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. MALOVCOVÁ, Kristína. Agregácia údajov flexibilnými kvantifikovanými dopytmi a interpretácia na mapách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 69 s.
  kniha

  kniha