Výsledky vyhľadávania

 1. BREZÁNIOVÁ, Martina. Arktická rada : bakalárska práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. CIGÁŇ, Juraj. Nároky arktických štátov na kontinentálny šelf : bakalárska práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. KOLLÁROVÁ, Nicole. Koncept donútenia v medzinárodnom práve : bakalárska práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. ANDRIŠINOVÁ, Michaela. Medzinárodný olympijský výbor a jeho úloha v medzinárodných vzťahoch : diplomová práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Pôvodní obyvatelia Arktídy v aktuálne meniacich sa podmienkach. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 233-238 online.
  článok

  článok

 6. ROZKOŠOVÁ, Zuzana. Súčasné výzvy medzinárodného vesmírneho práva : diplomová práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2020. 86 s.
  kniha

  kniha

 7. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Current Trends in the Lifestyle of the Arctic Indigenous Peoples. In Sučasni naukovi pidchodi do modernizacii ekonomiki ta finansovoji sistemi krajini : Materiali dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2020. ISBN 978-966-992-246-5, s. 114-117.
  článok

  článok

 8. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Gold-Plating in Legislation of the Member States of the European Union. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 255-262 online.
  článok

  článok

 9. THAN THI THU, Ha. Prostriedky mierového riešenia sporov v medzinárodnom práve : diplomová práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. KMEŤOVÁ, Jana. Súdny systém EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Dorota Harakaľová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha