Výsledky vyhľadávania

 1. KUCEKOVÁ, Milada. Daňové a účtovné dôsledky medzinárodného zdaňovania v národnej legislatíve SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KUCEKOVÁ, Milada - BALCO, Tomáš. Challenges ahead: The Interest limitation rule. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 266-276 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 3. STANKOVÁ, Adriana et al. Prognózovanie budúcej finančnej situácie malých a stredných podnikov v SR s využitím neurónových sietí ako nástroj podpory rizikového financovania : správa o výsledkoch projektu pre mladých vedeckých pracovníkov : obdobie riešenia projektu: 2016. Oponenti: Rudolf Sivák, Dominik Paľo. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 7 s.
 4. KUCEKOVÁ, Milada. Možnosti eliminácie agresívneho daňového plánovania a ich vplyv na legislatívu Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 12-22 online. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok

 5. KUCEKOVÁ, Milada. Elimination of tax avoidance in EU by introducing of interest limitation rules. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 479-487 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 6. KUCEKOVÁ, Milada. Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri nákupe tovaru z iného členského štátu EÚ. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 6.7.2015, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 7. KUCEKOVÁ, Milada. Ako postupuje podnikateľ (platiteľ DPH) pri predaji tovaru odberateľovi z iného členského štátu EÚ. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 24.6.2015, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 8. KUCEKOVÁ, Milada. Nákup tovaru z členského štátu EÚ podnikateľom (neplatiteľom DPH) na Slovensku. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 5.6.2015, s. [1-5] online.
  článok

  článok

 9. HANEČÁKOVÁ, Adriána. Účtovná závierka v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Milada Kuceková. Bratislava, 2015. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. ZELINOVÁ, Ivana. Vplyv nezdaniteľných častí základu dane na výpočet daňovej povinnosti fyzickej osoby : bakalárska práca. Školiteľ: Milada Kuceková. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha