Výsledky vyhľadávania

 1. Data Science: využitie metód strojového učenia na prediktívnu analýzu podnikových dát : záverečná správa z riešenia projektu I-18-107-00 : začiatok riešenia: január 2018; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2019. 13 s. I-18-107-00.
 2. JELČ, Patrik. Podnikateľský zámer vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. LOMPART, Ľubomír. Meranie efektívnosti podnikov pomocou stochastických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. MAGYAROVÁ, Dominika. Nezamestnanosť absolventov univerzít a vysokých škôl : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. PALAMARCHUK, Yevhenii. Špecifiká obchodných politík medzi Ukrajinou a krajinami V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. PALAŠTA, Marek. Porovnanie čerpania a využívania fondov Európskej únie na Slovensku a v Poľsku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Using Industry 4.0 Concept – Digital Twin – to Improve the Efficiency of Leather Cutting in Automotive Industry. - Registrovaný vo: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 23, no 2, pp. 1-12 online. I-18-107-00.
  článok

  článok

 8. CHALACHANOVÁ, Lenka. Zhodnotenie finančnej situácie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Roman Lacko. Košice, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. CHLOPECKÝ, Jakub - MORAVEC, Ladislav - LACKO, Roman. Stanovení závislosti mezi vývojem počasí a prodejem tepelné energie jako manažerský nástroj pro zlepšování kvality dodávek. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 30-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. DUGAS, Jaroslav - LACKO, Roman - BLAŠČÁK, Pavel. Fázy inovačného procesu. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 78-85 CD-ROM.
  článok

  článok