Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 89  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0053551^"
 1. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Climate Changes With the Emphasis on Greenhouse Gas Emissions in the Context of Sustainable Development. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 38-42.
  článok

  článok

 2. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Audit ako významný nástroj zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 22-33.
  článok

  článok

 3. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Audítorstvo : metodika a prax 2. Lektorovali: Veronika Kňažková, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. 144 s. [10,6 AH]. VEGA 1/0517/20. ISBN 978-80-974151-2-9.
 4. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Audítorstvo : metodika a prax. Lektorovali: Veronika Kňažková, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. 126 s. [9,5 AH]. VEGA 1/0517/20. ISBN 978-80-974151-0-5.
 5. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Public Interest Entities in the Context of Accounting and Auditing Legislation in the Wake of the Globalization Process. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online.
  článok

  článok

 6. DOMARACKÁ, Denisa - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Statutory Audit in Slovakia – Significant Phenomenon of Global European Changes. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online.
  článok

  článok

 7. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť audítorských dôkazov pre závery audítora v čase globálneho vývoja. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 11 online.
  článok

  článok

 8. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť audítorských dôkazov pre závery audítora v čase globálneho vývoja. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 89-98 online.
  článok

  článok

 9. HENČEKOVÁ, Simona. Štruktúra a vykazovanie pohľadávok z obchodného styku a ich možný dopad na výnosnosť účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. HARŠÁNIOVÁ, Adriana. Ciele a všeobecné princípy uplatňované pri audite účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.