Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTHOVÁ, Júlia. Nástroje marketingového mixu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alžbeta Thiessen. Košice, 2016. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. THIESSEN, Alžbeta. Selected aspects of access to finance of small and medium-sized enterprises in V4 countries. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 366-373 online.
  článok

  článok

 3. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. CD-ROM [46 s.]. VEGA 1/0708/14. ISBN 978-80-225-4214-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Nové trendy v manažmente a marketingu 2016

  elektronická kniha

 4. BAČOVÁ, Monika. Niektoré možnosti aplikácie manažmentu osobných financií vo vyučovaní predmetu Financie. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 7 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - HURNÝ, František. PZI a ekonomický rast Slovenska. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin. Manažment a manažérstvo vo výrobe. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 9 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ČARNICKÝ, Štefan. Rozvoj systémov business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 10 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 8. ČONKOVÁ, Monika - ZÁVADSKÝ, Cyril. Užívateľsky orientované business intelligence systémy. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 9. DUGAS, Jaroslav. Možnosti využitia nástrojov business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 12 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 10. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Triple helix model pre podporu inovačnej aktivity. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 13 CD-ROM.
  článok

  článok