Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0053844^"
 1. GYURI, Róbert - JESENKO, Michal. Disciplinárna zodpovednosť v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na disciplinárne delikty štátnych zamestnancov. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 5-23.
  článok

  článok

 2. GYURI, Róbert. Subordinácia ako súčasť princípov organizačnej výstavby verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 2, s. 6-17.
  článok

  článok

 3. GYURI, Róbert. Spôsoby finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2013. ISSN 1335-7182, 2013, roč. 14, č. 2, s. 39-47.
  článok

  článok